Frokostmøte i Bergen 7/3: Er Norge forberedt på fremtiden?

Civita inviterte til det første frokostmøtet i Bergen fredag 7/3. I panelet var leder i Civita, Kristin Clemet, adm. direktør for Bergen Næringsråd, Marit Warncke, leder av SV, Audun Lysbakken og professor ved NHH, Victor Norman.

Publisert: 7. mars 2014

Den forrige regjeringens perspektivmelding viser at dagens velferdsstat ikke er bærekraftig. Dersom vi bare viderefører dagens velferdsnivå og arbeidsinnsats, vil vi få et underskudd på statsbudsjettet om 50 år tilsvarende seks prosent av BNP for fastlands-Norge eller 140 milliarder kroner.  Hva skal til for å gjøre velferdsstaten mer bærekraftig i fremtiden? Må vi jobbe mer, betale mer i skatt eller kutte i velferden? Eller er det helt andre tiltak som skal til?

Panelet_070314web2

I panelet var: Leder i Civita, Kristin Clemet, adm. direktør for Bergen Næringsråd, Marit Warncke, leder av SV, Audun Lysbakken og professor ved NHH, Victor Norman.

Møtet var i samarbeid med Bergen Næringsråd.