Økonomi

Kan Europa spare seg ut av krisen?

I helgen arrangerte Civita et seminar om den økonomiske krisen i Europa. Seminaret ble ledet av Marius Gustavson.

Publisert: 3. september 2012

I helgen arrangerte Civita et seminar om den økonomiske krisen i Europa. Seminaret ble ledet av Marius Gustavson.

Lørdag og søndag samlet Civita 15 deltakere med bakgrunn fra politikk, næringsliv og media til diskusjon om den økonomiske krisen i Europa og hva som vil være den beste politikken for å løse den. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, påpekte i sitt innledningsforedrag at kimen til kriser legges i gode tider gjennom økt forbruk og låneopptak. Banker, bedrifter, husholdninger og myndigheter tok alle del i oppgangen og må bære sin del av ansvaret under krisen.

Forfatter og programleder Jon Hustad vektla de kulturelle forskjellene mellom nord og sør og mener dette vanskeliggjør et valutasamarbeid. Tyskland og andre germanske land har eksportert mer enn de har importert og lånt ut av overskuddet til de latinske landene i sør som har levd over evne. Den store forskjellen i konkurransekraft og sparepreferanser tilsier, i følge Hustad, at euroen ikke skulle ha vært opprettet i utgangspunktet og at den ikke kan fortsette med dagens medlemsland.

Prosjektleder Marius Gustavson innledet om ulike syn på årsakene til krisen og hvordan den best kan løses. Det underliggende problemet er en privat gjeldskrise som følge av en periode med kraftig kredittvekst og økende gjeldsbyrde blant husholdninger og bedrifter. Resultatet er privat gjeldsreduksjon og realøkonomisk krise. Dette skaper i sin tur problemer for statsfinansene, fordi skatteinntektene faller samtidig med at trygdeutbetalinger øker. Forsøk på å spare seg ut av krisen vil gjøre vondt verre ved at det vil bidra til dypere og mer langvarig depresjon. Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen er svært godt fornøyd med gjennomføringen av samlingen. – Civita klarer som få andre å legge til rette for gode faglige diskusjoner, som utfordrerer deltakerne og best av alt: Det er høyt under taket og ingen dogmatiske fasittløsninger som skal tres ned over hodene til de som deltar. Civita er en liberal tenketank i ordets beste forstand, uttaler Røe Isaksen.

Seminaret ble avsluttet med en plenumsdiskusjon om hvilken økonomisk politikk som best legger forholdene til rette for framtidig vekst. 

Les også Marius Gustavsons kommentar på E24 Makroøkonomisk mørketid.