Demokrati og rettigheter

Ytringsfrihet for rasister?

Eirik Løkke svarer på Documents Hans Rustads kritikk av neste frokostmøte: Det er ikke innvandringsmotstandere, kulturkonservative eller (moderate) kritikere av det flerkulturelle per se vi skal diskutere, men hvor langt ut i ytterligheten slike standpunkter kan tas uten å bli straffeforfulgt.

Publisert: 12. april 2012

Eirik Løkke svarer på Documents Hans Rustads kritikk av neste frokostmøte:

«Det er ikke innvandringsmotstandere, kulturkonservative eller (moderate) kritikere av det flerkulturelle per se vi skal diskutere, men hvor langt ut i ytterligheten slike standpunkter kan tas uten å bli straffeforfulgt.

Jeg er av den oppfatning at det bør være svært vide grenser for ytringsfriheten, inkludert retten til å uttrykke seg rasistisk. Men det følger ikke av nødvendighet at en slik tilnærming kun medfører positive konsekvenser.»

Les innlegget hos Minerva.